תדריך נהג מלווה

נהג מלווה מגיע כדי להגן לשמור ולעזור לרוכבים.

חובה על נהג מלווה לנהג לפי כללי הנהיגה ולשמור על חוקי התנועה.

חובה על הנהג המלווה ללבוש ווסט זוהר בכל מהלך הליווי, זה  נדרש על ידי המשטרה, וחשוב מכך זה נועד כדי לשמור עליהם הנהגים.

חובה להיות עם חגורת בטיחות ,אורות +4 וינקרים מהבהבים.

חובה על נהג מלווה להיות ערני שבעתיים ולצפות לכל הכיוונים 360 מעלות כל הזמן.

נהג מלווה יהיה עסוק כל הזמן בבטיחות הרוכבים ועצמו בלבד.

רק בעצירות מוחלטות בנק מים יתעסק בעזרה כמו חלוקת מים וכדומה.

1. חובה להתייצב לתדריך קבוצתי ואישי ע"י כרמי /ומדריכי הקבוצה האחרים או מי שאחראי באותו יום אם כרמי איננו, ולהעביר את מס הטלפון לרוכבי הקבוצה.

2 יש להכין מתקן נשיאה שיכול לקחת לפחות 2 זוגות .

חובה להתקין שלט "רוכבים לפניך"/ "זהירות"

3 יש להצטייד ב-2  זוגות גלגלים רזרביים ,בפנימיות להחלפה ומשאבת רגל.

4 יש להצטייד במים .

יש להצטייד בתיק עזרה ראשונה

5 בכל במקרה של תקלה יש להודיע לכרמי/ איל/ מאמן אחראי.

6 במקרה של חוח' תאונה יש לפעול כדלהלן :

יש לציין כי הנהג אחראי על נושא הבטיחות באזור התאונה, בעוד המדריך/מאמן אחראי על נושא הטיפול בפצועים.
לפנות את הפצוע/ים מהכביש למקום בטוח /או לסגור את הכביש-כל מה שקשור לבטיחות של כולם באזור.
להתקשר לאמבולנס.
לתת עזרה ראשונה ככל האפשר בעזרת הערכה מהרכב.
· להודיע לכרמי/אם כרמי איננו להודיע מיד למאמן או לאחראי על האימון כולו.
במקרה חירום שלא ניתן לפנות אין להסיר קסדה בעיקר בפציעות ראש.
להסיע לבית חולים עם רוכב מלווה נוסף במקרה שניתן .
הקבוצות שעדיין באימון ימשיכו כרגיל אלה אם הזדקקו לעזרתן/או למדריך/או לרכב מלווה.
במידה ונעזרו באחד מהדברים הנ"ל,יש לעצור לתדריך בטיחות ולקבל הוראות איך להמשיך או איך לחזור לרכבים .
7 יש להעלות רוכבים איטיים לרכב . חובה על הרוכבים להישמע לנהג המלווה/ אחריותו מעל מאמן בכל הקשור לבטיחות.

8 יש להעיר על כל תקלת בטיחות ,בעת הפסקת שתייה, חובה לחנות בשולי הדרך.

9 יש לנסוע באורות ובפנסי הבהוב כל הזמן

10 יש לתלות שלט ברכב המורה על "זהירות רוכבים"

11 הרוכב ייסע כ- 50 מטר מאחורי הרוכב האחרון במידה ויש פער גדול   שאינו ניתן לסגירה יש להעלות הרוכב על הרכב ולדלג אותו קדימה.

12 פנצ'ר- יש לדעת להחליף גלגלים ולדלג את הרוכב קדימה כ 1 ק"מ.

13 במידה ונגמרו הגלגלים יש לתקן פנצר בהפסקת שתייה .

14 יש להישאר לשיחת סיכום ולדווח על אירועים חריגים.